VCV

De patiëntenvereniging “Vlaamse Coeliakievereniging” werd gesticht in 1979 op initiatief van ouders die zelf een kind met coeliakie hadden.

Het doel van de vereniging is de bevordering van het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van lijders aan coeliakie en direct daarmee samenhangende ziektebeelden. Concreet streeft onze vereniging de volgende doelstellingen na:

  • Het leggen van contacten tussen coeliakiepatiënten, de ouders van coeliakiepatiënten of de verzorgers ervan via een driemaandelijks magazine, regionale bijeenkomsten, een jaarlijkse ledenvergadering met nevenactiviteiten, en een discussieforum;
  • Het bekendmaken van glutenvrije dieetproducten en de bevordering van de distributie ervan;
  • Het opstellen en het publiceren van recepten voor glutenvrij koken en bakken;
  • Het publiceren van nuttige adressen zoals dieetzaken, horeca en gespecialiseerde diëtisten;
  • Het ruimer bekendmaken van de begrippen ‘coeliakie’ en ‘glutenvrij dieet’;
  • Het publiceren van medische en diëtische informatie omtrent coeliakie en het glutenvrij dieet.
  • Het behartigen van de belangen van onze leden bij de overheid, de mutualiteiten...